Noli in Intramuros

Ang dalawang lugar na pinakanapukaw para sa akin ay ang Museo ni Rizal at ang Heroes Square. Sa museo ni Rizal, nanood kami dalwang eksena sa buhay ni Jose Rizal. Kahit na sobrang na sikip dito para sa nanood, na gustohan ko ito kasi meron maraming dito na-sabihan tungkol sa buhay niya pag na-aralan pa siya sa Ateneo sa mas bata pa siya. At ang isa ay ang buhay niya bago na pinatay siya kaisa mga Spaniards at salamat sa magaling ng pagganap ng mga aktors nila at para sa maraming ako na natutunan mula sa magaling ng mga sagot nila para sa mga taning namin. At meron den maraming na bagay mula sa buhay ni Jose Rizal, ang mga examples ay ang mga dokumento na ginawa ni Jose Rizal. Meron den mga kuwardro na gawa sa Museum. Sa Heroes Squares kahit na lakad lang kami na patuloy, meron kami na kita ng mga pagpipinta galing sa oras ni Jose Rizal, at meron den maraming documento kaisa oras niya at letters na pinasulat niya

Mula Sa Heroes Square, sa kita ko, pwede ako maiugnay yung mga dula na naganap dito sa nobela dahail sa nanood kami na sinabihin sa buhay ni Jose Rizal. Ang nobela ng Noli me tangere ay ang mga magaling at ang pinaka kilala na ginawa ni Jose Rizal. Ang Noli me tangere ay na sabi ang buhay ni Jose Rizal sa panahon sa espanyol colonization at ang sitwasyon ng Philippines dati (simbolismo). Noong panahon ng espanyol colonization at sa sabihin sa nobela ni Jose Rizal ng Noli me Tangere meron kami makita maring na discrimnation para sa mga Filipinos mula sa mga Spaniards parang sa na tamad kami at yung lies na sinabi yung simbahan nakailangan kami ibigay ng pera para pwede kami punta sa langin. Para sa Museo ni Rizal, ang mga dula na naganap dito so nobela ay ang kagalit ng mga espanyol sa mga ginawa ni Rizal Kaisa sa oras niya ang parang threat sa mga espanyol at ang colonization nila. Parangsa nobela, na takot ang mga espanyol kay sa Ibarrakais pwede siya I palit yung rule nila sa Pilipinas at sa maraming plans nila, at malapit ito na pareho sa buhay ni Rizal kasi siya noon ay ang boses ng Pilipinas sa sulat niya at na inspire niya ng rebolution dati.
Sa lahat at ibang lugar na punta ako sa Intramuros, maraming ako natututo sa buhay, buhay at isipan ni Jose Rizal at na binigyan siya ako ng bagong perspective sa buhay ng espanyol colonization at natuto ng deskrimination ng mga Espanyol sa mga Filipino at sobrang mahirap na buhay meron sila dati. Kahit sa malaki na diskrimination na meron dati, ang sabihin ni Jose Rizal ay lahat kami ay kapangyarihan para sa buhan namin lahat.

Advertisements

Noli in Intramuros

Ang dalawang lugar na pinakanapukaw para sa akin ay ang Museo ni Rizal at ang Heroes Square. Sa museo ni Rizal, nanood kami dalwang eksena sa buhay ni Jose Rizal. Kahit na sobrang na sikip dito para sa nanood, na gustohan ko ito kasi meron maraming dito na-sabihan tungkol sa buhay niya pag na-aralan pa siya sa Ateneo sa mas bata pa siya. At ang isa ay ang buhay niya bago na pinatay siya kaisa mga Spaniards at salamat sa magaling ng pagganap ng mga aktors nila at para sa maraming ako na natutunan mula sa magaling ng mga sagot nila para sa mga taning namin. At meron den maraming na bagay mula sa buhay ni Jose Rizal, ang mga examples ay ang mga dokumento na ginawa ni Jose Rizal. Meron den mga kuwardro na gawa sa Museum. Sa Heroes Squares kahit na lakad lang kami na patuloy, meron kami na kita ng mga pagpipinta galing sa oras ni Jose Rizal, at meron den maraming documento kaisa oras niya at letters na pinasulat niya
Mula Sa Heroes Square, sa kita ko, pwede ako maiugnay yung mga dula na naganap dito sa nobela dahail sa nanood kami na sinabihin sa buhay ni Jose Rizal. Ang nobela ng Noli me tangere ay ang mga magaling at ang pinaka kilala na ginawa ni Jose Rizal. Ang Noli me tangere ay na sabi ang buhay ni Jose Rizal sa panahon sa espanyol colonization at ang sitwasyon ng Philippines dati (simbolismo). Noong panahon ng espanyol colonization at sa sabihin sa nobela ni Jose Rizal ng Noli me Tangere meron kami makita maring na discrimnation para sa mga Filipinos mula sa mga Spaniards. Para sa Museo ni Rizal, ang mga dula na naganap dito so nobela ay ang kagalit ng mga espanyol sa mga ginawa ni Rizal Kaisa sa oras niya ang parang threat sa mga espanyol at ang colonization nila. Parangsa nobela, na takot ang mga espanyol kay sa Ibarrakais pwede siya I palit yung rule nila sa Pilipinas at sa maraming plans nila, at malapit ito na pareho sa buhay ni Rizal kasi siya noon ay ang boses ng Pilipinas sa sulat niya at na inspire niya ng rebolution dati.
Sa lahat at ibang lugar na punta ako sa Intramuros, maraming ako natututo sa buhay, buhay at isipan ni Jose Rizal at na binigyan siya ako ng bagong perspective sa buhay ng espanyol colonization at natuto ng deskrimination ng mga Espanyol sa mga Filipino at sobrang mahirap na buhay meron sila dati. Kahit sa malaki na diskrimination na meron dati, ang sabihin ni Jose Rizal ay lahat kami ay kapangyarihan para sa buhan namin lahat.

Intrmuros at Noli

Ang dalawang lugar na pinakanapukaw para sa akin ay ang Museo ni Rizal at ang Heroes Square. Sa museo ni Rizal, nanood kami dalwang eksena sa buhay ni Jose Rizal. Kahit na sobrang na sikip dito para sa nanood, na gustohan ko ito kasi meron maraming dito na-sabihan tungkol sa buhay niya pag na-aralan pa siya sa Ateneo sa mas bata pa siya. At ang isa ay ang buhay niya bago na pinatay siya kaisa mga Spaniards at salamat sa magaling ng pagganap ng mga aktors nila at para sa maraming ako na natutunan mula sa magaling ng mga sagot nila para sa mga taning namin. At meron den maraming na bagay mula sa buhay ni Jose Rizal, ang mga examples ay ang mga dokumento na ginawa ni Jose Rizal. Meron den mga kuwardro na gawa sa Museum. Sa Heroes Squares kahit na lakad lang kami na patuloy, meron kami na kita maraming ng pagpipinta galing sa oras ni Jose Rizal, at para sa mga pagpipinta ay may kwento sa likod. Bukod sa mga pagpipinta meron kami na kita eskultra at statues, hindi naman malaki pero pwede den kami humanga.

Mula Sa Museo ni Jose Rizal, sa kita ko, pwede ako maiugnay yung mga dula na naganap dito sa nobela dahail sa nanood kami na sinabihin sa buhay ni Jose Rizal. Ang nobela ng Noli me tangere ay ang mga magaling at ang pinaka kilala na ginawa ni Jose Rizal. Ang Noli me tangere ay na sabi ang buhay ni Jose Rizal sa panahon sa espanyol colonization at ang sitwasyon ng Philippines dati (simbolismo). Noong panahon ng espanyol colonization at sa sabihin sa nobela ni Jose Rizal ng Noli me Tangere meron kami makita maring na discrimnation para sa mga Filipinos mula sa mga Spaniards. Para sa Heroes Square, ang mga dula na naganap dito so nobela ay ang concept na meron maraming ng impluwensiya taga sa Spain, mga examples ay pagkain, religion, sining at maraming iba. Sa Heroes Square, meron maming kami na kita ng likhang sining taga sa oras ni Jose Rizal at ang influencia sa Pilipinas at ang mga Tao na may contribution sa aming bansa, kapwa espanyol o filipino. Walang impluwensiya ng sining sa nobela ng Noli Me Tangere pero meron kami pa kita ang impluwensiya sa religion namin, kasi ang simbahan ay may isang malaki bahagi sa kwentuhan na ito, ang example ay ang edukasyon, kasi ang simbahann ay may malaki na kintrolin sa Pilipinas at ang gobyerno na meron sila na sama.
Sa lahat at ibang lugar na punta ako sa Intramuros, maraming ako natututo sa buhay, buhay at isipan ni Jose Rizal at na binigyan siya ako ng bagong perspective sa buhay ng espanyol colonization at natuto ng deskrimination ng mga Espanyol sa mga Filipino at sobrang mahirap na buhay meron sila dati. Kahit sa malaki na diskrimination na meron dati, ang sabihin ni Jose Rizal ay lahat kami ay kapangyarihan para sa buhan namin lahat.